MS Publisher

Създаване в Publisher на брошури

 

 

 

Microsoft Office Publisher включва предварително проектирани публикации на брошури, които са създадени специално да предоставят информация за бизнеса. Като започнете от предварително проектирана публикация, вие можете да:

1. Базирате брошурата си на публикация с готов професионален проект.

2. Преформатирате брошурата само с едно щракване на бутон, за да превключите от 3-странична брошура на 4-странична.

3. Включите секция за адрес на потребителя и формуляр за поръчка, формуляр за отговор или формуляр за регистрация.

4. Уверете се, че маркетинговите материали на фирмата ви представят съвместимо единство, като използват еднакъв шрифтов набор, цветова схема и набор с бизнес информация за всичките ви публикации.

  

 

 

Избор на проект на брошура

Когато изберете тази опция, Publisher вмъква в един от панелите текстово поле за адрес, текстово поле за обратен адрес и текстово поле за бизнес име.

  1. Под Формуляр изберете типа на формуляра за отговор, който да се добави, или изберете Няма.
  2. Щракнете върху Създай.

Промяна на опциите на брошура

След като запишете публикацията си, можете да промените опциите й. Щракнете върху Смяна на шаблон в прозореца на задачите Форматиране на публикации, а после променете опциите в диалоговия прозорец Смяна на шаблон.

Ако промените от четири-панелна брошура на три-панелна, допълнителното съдържание се поставя в прозореца на задачите Допълнително съдържание.

За да използвате различен набор с бизнес информация, щракнете върху Бизнес информация в менюто Редактиране и после изберете набора, който искате.

Заместване на текста на контейнер

Щракнете върху текста на контейнера и после въведете новия си текст.

Забележки

Ако вече сте създали набор с бизнес информация, информацията ви за бизнес контакти и емблемата автоматично ще заместят част от текста на контейнера.

В повечето от случаите текстът автоматично се преоразмерява, за да се побере вътре в текстовото поле.

Промяна на размера на текста в текстовите полета

В повечето случаи текстът се преоразмерява автоматично, за да се побира в текстовото поле на контейнера. Можете обаче да нагласите ръчно размера на текста.

  1. Щракнете върху текстовото поле.
  2. В менюто Форматиране посочете към Автопобиране на текста, а после щракнете върху Не автопобирай автоматично.
  3. Изберете текста, а после изберете нов размер в списъка на Размер на шрифта в лентата с инструменти на Форматиране.

Заместване на картини на контейнер

  1. Щракнете с десния бутон върху картината от контейнера, щракнете върху Промяна на картината, а после щракнете върху източника на новата картина.

Забележка Ако изберете Графична колекция, отваря се прозорецът на задачите Графична колекция.

  1. Намерете картината, която искате да вмъкнете в публикацията, а после щракнете двукратно върху нея. Publisher автоматично оразмерява изображението, за да се побира.
  2. Повторете, колкото е необходимо, за останалите картини в публикацията ви.

Забележка

Ако не виждате Промяна на картина, картината може да е групирана с други обекти. Щракнете с десния бутон върху картината, щракнете върху Разгрупирай в контекстното меню, щракнете отново с десния бутон върху картината, така че тя да бъде избрана, и после посочете към Промяна на картина.

Завършване на брошурата

Когато брошурата изглежда по начина, по който искате, запишете файла, като щракнете върху Запиши като в менюто Файл.

Ако възнамерявате да изпращате по пощата брошурата си на клиентите, подгответе я за отпечатване, като използвате циркулярни документи, за да добавите адресите върху копията на брошурата.

Отпечатайте брошурите си.

 Още от сайта ма Microsoft:

 Празнувайте с поздравителните картички на Publisher  

Създаване на календар

Създаване на собствени визитки в Publisher

Промяна от един тип публикация в друг