Комбиниране на информация

 

 
   

Валчести тела: Цилиндър, Конус, Сфера

 

Ръбести тела: Паралелепипед, Призма, Пирамида

 

Неорганични киселини: Сярна, Фосфорна, Азотна

 

Спортни  топки                

Планети - от галерията на Google SketchUp

 
 
  Всеки екип да изработи нагледни средства в помощ на обучението по различни предмети:
  • Биология – устройство на животинска и растителна клетка;
  • Математика – геометрични тела: ръбести и валчести
  • Човекът и природата – слънчева система
  • ФВС – видове топки
  • Химия – структура на неорганични киселини