DB

 

 
Задача БД Планети

  

 

           3) Създайте формуляр за въвеждане и преглед на данните
 

База данни "Liusy"