Авторско право

Авторско право
 

Заредете сайта, който се намира на адрес https://lex.bg.

 

Изберете връзката Справочник  и намерете Закон за авторското право и сродните му права.+

Намерете в Закона отговори на следните въпроси, свързани с компютърните програми:

  □ В коя глава и кой член от Закона е определено, че компютърните програми са обект на авторско право?

  □ На кого принадлежи авторското право върху компютърна програма, създадена от програмист по време на работа в дадена фирма?

  □ На кого принадлежи авторското право върху компютърна програма, създадена от програмист по поръчка от друго лице (фирма)?

  □ Има ли право поръчителят на компютърната програма да я използва без разрешението на нейния създател?

  □ В сила ли е чл. 41 от Закона за компютърните програми?

  □ Може ли да се предоставя закупена компютърна програма на друго лице за безвъзмездно ползване по смисъла на Закона?

  □ Може ли да се прави копие на закупена компютърна програма?

  □ Колко години е в сила авторското право върху компютърна програма?

 

Намерете и изгледайте в портала УоиТиЬе лекцията „Авторско право..."- 1 и 2 част.

Създайте презентация, в която се представят основните моменти от закона за авторското право и сродните му права по отношение използването на изображения, текстови материали, звукозаписи и видеофилми.

 

Може да изгледате и тук...

 

Създайте презентация, в която се представят основните моменти от Закона за авторското право и сродните му права по отношение използването на изображения, текстови материали, звукозаписи и видеофилми.