10 клас

 

Електронен учебен курс по информационни технологии за 10 клас
 
 
 
 
 Още за Бази данни
 

Команден панел в СУБД

 1. Създаване на подформуляр във формуляр:
 1. Панелът на формуляра се разширява, за да се осигури място за поставяне на подформуляра в него;
 2. От лентата Toolbox се избира бутонът Subform/Subreport и се изчертава във формуляра мястото, където трябва да се появи подформуляр;
 3. Избира се формуляра, който ще се използва като подформуляр. Може да се избере съществуваща таблица или заявка.
 4. Указва се по кое поле от формуляра да се зареждат данни в подформуляра
 5. Задава се име на подформуляра.
 1. Създаване на команден бутон:
 1. От Toolbox се избира Command Button и се изчертава на мястото, където трябва да се появи бутона;
 2. Задава се действието, което ще извършва бутона (Categories – към кой тип принадлежи, Actions – определя се самото действие);
 3. Избира се конкретния обект, с който ще се извършва действието;
 4. Избира се картинка или текст, който да се появи на бутона;
 5. Задава се име на бутона.
 1. Създаване на команден панел:
 1. От менюто Tools се избира Database Utilities, а от неговото меню – Switchboard Manager;
 2. Редактиране на командния панел – Edit;
 3. New – добавя нови команди към панела (Text, Command, Form)