Липсват мерки за закрила на най-малките потребители в Интернет

от https://www.teacher.bg/Article/Details/38853

Все повече деца в предучилищна възраст използват устройства с достъп до Интернет – най-вече таблети и смартфони, показват последните изследвания. В новия доклад на европейската изследователска мрежа "Децата на ЕС онлайн“ е направен преглед на съществуващите изследвания, които засягат поведението на децата от 0 до 8 години в Интернет. Макар че се наблюдава значително увеличаване на броя на децата с достъп до Интернет през последните години, липсва достатъчно информация за свързаните с това рискове и ползи.

Луиза Шахбазян от Националния център за безопасен Интернет към Фондация "Приложни изследвания и комуникации”, която представлява изследователската мрежа в България, обяснява:

"През последните седем години успяхме да научим много за ползите и рисковете, свързани с употребата на Интернет от децата между 9 и 16 години. Време е обаче да насочим вниманието си към по-малките потребители, защото недостатъчният им жизнен опит и технически умения ги излагат на сериозен риск онлайн.

Родителите трябва да внимават повече, когато публикуват информация!

Наблюдава се тенденция родителите да публикуват снимки и видео материали с детето буквално от самото му раждане. Тази информация се отразява на онлайн репутацията на детето, което може по-късно да не хареса или да се срамува от тези ранни дигитални следи.

В тази връзка от Националният център за безопасен Интернет напомнят, че доставчиците на онлайн услуги трябва да поемат ангажимент да отстраняват потенциално вредно за деца съдържание, както и информация, която е била качена погрешка от неопитен потребител. Трябва да има и целенасочени политики за закрила на потребителите в най-ниските възрастови групи както в рамките на подходящи за възрастта виртуални светове, така и като потенциални потребители на сайтове, предназначени за тийнейджъри и възрастни (Facebook, You tube и други), отбелязва Луиза Шахбазян.

Ключовите препоръки от доклада включват:

1. Разработване на материали за родители с насоки за безопасна употреба на интернет от най-малките потребители.
2. Провеждане на подходящи за възрастта обучения в забавачките и детските градини.
3. Интегриране на базови защити в дизайна на всички устройства.
4. Прозрачност и по-добър потребителски контрол върху събирането и използването на лична информация от разработчиците на детски приложения.
5. Ясен ангажимент от стана на доставчиците за навременно сваляне на лична информация, която поставя потребителя в риск, включително и такава, качена от родители.
6. По-добра осведоменост на родителите по отношение на публикуването на детски снимки и видео материали и тяхното последствие за онлайн репутацията на детето им.
7. Обучение на родителите относно публикации, снимки и видеоматериали на техните деца и какъв потенциален ефект биха имали тези публикации върху дигиталната идентичност на децата.
8. Разработване на подходящи методи за изследване, така че да бъдат включени опитът и мнението на много малките деца.

За повече информация: Докладът "От нула до осем – малките деца и тяхното използване на Интернет" разглежда последните изследвания в областта, отнасящи се за поведението на деца от 0 до 8 години в Интернет и предоставя препоръки за осигуряване на по-безопасни онлайн преживявания.
Целият доклад на английски е достъпен тук: https://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/PDFs/Zero_to_eight_Report.pdf

За повече информация се свържете с Националния център за безопасен Интернет Safenet.bg или с европейските координатори на проекта: www.eukidsonline.net.

 

Kinect в математиката... 

ПРОЕКТ „ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТИ на държавни образователни изисквания (ДОИ) за ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) изтегли zip файл ТУК

ПРОЕКТИ на учебни програми за задължителна подготовка по предмети (ЗП) изтегли zip файл ТУК

ПРОЕКТИ на държавни образователни изисквания (ДОИ) за ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (ПП) изтегли zip файл ТУК

ПРОЕКТИ на учебни програми за профилирана подготовка по предмети (ПП) изтегли zip файл ТУК

ПРОЕКТИ на учебни програми по чужди езици изтегли zip файл ТУК


 

Настройка на Interwrite Mobi

Настройка на eBeam Projection

  Ръководство в pdf  (En)  

Спестете време с готови шаблони за MS продукти